1. Saada oma telefoninumber ja klienditugi helistab teile ise tagasi.
 2. Captcha kontroll:
User login

E-posti haldus DirectAdminis


E-posti teenuste haldamine toimub DirectAdmin haldusliidese kaudu. Sealt leiate järgmised lingid:

E-Mail Accounts
Meilikontode loomine.
Paroolide muutmine.
Meilikonto suuruse muutmine

Catch-All E-Mail
Seadista Catch-All teenus

Forwarders
E-posti aadresside edasisuunamine

Autoresponders
E-posti automaatvastajad

 
Vacation Messages
E-posti puhkuseteated

Spamassassin Setup
Spamassassin spämmitõrje seadistamine

Mailing Lists
E-posti nimekirjade haldamine

SPAM Filters
Spämmifiltri seadistamine

Meilikontode loomine.

Kõigepealt avage link E-Mail Accounts, seejärel Create mail account.

Nüüd saate kirjutada lahtritesse uue e-postiaadressi nime (joonisel näitena arved@domain.com), parooli (kohustuslik on kasutada suuri ja väikeseid tähti ning numbreid) või lasta süsteemil see ise luua (nupp Random).
Näidise loomisel kasutasime Random-võimalust. Lisaks muutsime meilikonto suuruseks piiramatu. Kui Email Quota (Meg): lahtrisse kirjutada 0, siis meilikonto suurus ei ole piiratud! Kui kõik on valmis, vajutage Create.
 

Meilikonto parooli või suuruse muutmine.

Kõigepealt avage link E-Mail Accounts. Seejärel leidke E-posti aadress, mille parooli või suurust soovite muuta, ning Password/Quota veerust link change.
Klikkige sellel lingil-


Nüüd saate kirjutada lahtritesse uue parooli (kohustuslik on kasutada suuri ja väikeseid tähti ning numbreid) või lasta süsteemil see ise luua (nupp Random).
Näidise loomisel kasutasime Random-võimalust. Lisaks muutsime meilikonto suuruseks 2GB. Kui Email Quota (Meg): lahtrisse kirjutada 0, siis meilikonto suurus ei ole piiratud! Kui kõik on valmis, vajutage Modify.
 
 

Seadista  Catch-All teenus

Catch-All teenuse puhul jõuavad teieni ka kirjad, mille aadressi puhul saatja on teinu väikese kirjavea, näiteks kirjutanud arved@domain.com asemel arve@domain.com
Selleks vajutage lingile Catch-All E-Mail. Seejärel kirjutage avanenud aknas näidatud lahtrisse e-posti aadress, millele te soovite, et sellised kirjad saadetaks ja vajutage Update


 

E-posti aadresside edasisuunamine

E-posti edasisuunamise käivitamiseks vajutage Forwarders, seejärel Create new E-Mail Forwarder.
Forwarder Name lahtrisse kirjutage suunatava e-posti aadressi algus, näiteks arved.
Destination Email: lahtrisse kirjutage aadress, kuhu soovite kirjad suunata.
Kui soovite suunata mitmele aadressile, eraldage need teineteisest komaga: raamatupidaja@rmtp.ee,mina@hot.ee
   

E-posti automaatvastajad

Automaatvastaja seadistamiseks vajutage kõigepealt Autoresponders ja seejärel Create New Autoresponder.

 
   

E-posti puhkuseteated

E-posti puhkuseteated seadistamiseks vajutage kõigepealt Vacation Messages ja seejärel Set Vacation Message. Kui vajalikud andmed on sisestatud, vajutage Create.

 

Spamassassini seadistamine

Vaikimisi ei ole Spamassassin sisse lülitatud. Teenuse aktiveerimiseks tuleb seadistused üle kontrollida ja vajadusel muuta. Alustamiseks vajutage Spamassassin Setup. Seejärel tehke soovitud muudatused ja vajutage Save.

Kuidas toimida spämmikirjadega? Where do you want the spam to go?
 • - Saabuvad Inboxi, ära blokeeri.    [Inbox (don't block it)]
 • - Liiguta peakasutaja postkasti spämmikausta. [Redirect it to the catch-all spam folder in your main imap account.]
 • - Saada spämm kirja vastuvõtja spämi kausta [Send the spam to the appropriate users's spam folder.]
 • - Kustuta spämm.    [Delete the spam.]
Millist spämmi künnist soovid kasutada? What score threshold do you wish to use?
Madal künnis blokeerib rohkem spämmi, aga on oht, et blokeeritakse ka vajalikke kirju.
Kõrge künnis lubab läbi rohkem potentsiaalset spämmi, aga tõenäoliselt ei blokeeri vajalikke kirju.
 • - Madal        Low Threshold (5.0)
 • - Keskmine    [Medium Threshold (7.5)]
 • - Kõrge         [High Threshold (10.0)]
 • - Muu väärtus    [Custom Threshold:]
 
Kas soovite, et kõrge spämmitasemega kirjad kustutataks automaatselt? Would you like to delete high scoring spam?
 • - Jah. Määrake spämi punktiskaala, millest alates kirjad kustutatakse.    [Yes, block all spam scoring higher than: (1-50, no decimals)]
 • - Ei. Kasuta eelmise punkti kriteeriume.  [No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section.]
 
Kas soovite, et spämmkijrade Teema rida muudetaks? Do you wish to rewrite the subject of a spam email?
 • - Jah (Lisage kirjale märge:)    [Yes, set the subject to the following:]
 • - Ei.    [No, leave the subject unchanged.]
 
Kuidas potentsiaalne späm toimetatakse saajani? How should the spam be delivered?
Kui manusena, siis spämm muudetakse manuseks ja lisatakse eraldi kirjale, kui soovitakse kõrgemat turvalisust, siis muudetakse späm manuses text-failiks.  
 • - Ära kasuta manuseid (Ohtlik)    [Don't use attachments (dangerous).]
 • - Kasuta manuseid    [Use attachments.]
 • - Kasuta text-faile    [Use text-only attachments.]
 
E-posti must nimekiri. Email Blacklist
Siia lisatakse e-posti aadressid, mis automaatselt märgitakse spämmiks ja blokeeritakse.
Iga aadress eraldi reale, komasid ei tohi kasutada.
Samuti võib blokeerida kõik teatud domeenilt saabuvad kirjad, näiteks: *@mta.ee
 
E-posti „Valge nimekiri“ Email Whitelist
Sarnane eelmise punktiga, aga siia kirjutatakse domeenid ja meiliaadressid, kust kirjad peavad kohale jõudma sõltumata sisust.
 

Spämmifiltri seadistamine

Spämmifiltri seadistamiseks vajutage SPAM Filters. Korraga saate salvestada ühe filtri - näiteks konkreetse e-posti aadressi.
 • - Blokeeri kindel e-posti aadress [Block a specific e-mail address:]
 • - Blokeeri e-postid kindlalt domeenilt [Block mail from an entire domain:]        
 • - Blokeeri kirjad, mis sisaldavad teatud sõna [Block all e-mail containing the word:]       
 • - Blokeeri kirjad, mis on suuremad, kui... [Block all e-mail larger than:    KB ]    
 • - Aktiveeri täiskasvanu filter [Enable adult filter: (blocks out common adult phrases, words, and addresses)]     
 • - Toiming, mida blokeeritud kirjadega teha (Drop Email – loobu kirja vastuvõtmisest, Send to Spambox – liiguta spämmi kausta). [Action for filter matches:     Drop Email Send to spambox ]
 •  
NB! Kui soovida blokeerida kirju, mis sisaldavad teatud sõna, siis kasuta jutumärke ja sõna ees ja järel tühikut. Korrektne on „ seks “, sest kui kirjutada lihtsalt seks, siis blokeeritakse ka sõnad, nagu terviseks