1. Saada oma telefoninumber ja klienditugi helistab teile ise tagasi.
  2. Captcha kontroll:
User login

PRIVAATSUS JA TURVALISUS


TURVALISUS

Radicenteri teenuse tellimisel ja teenuse kasutamise puhul on mõeldud igal sammul klientide turvalisusele.

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe www.radicenter.ee ja Teie arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil.

Teenuse kasutamisel oleme mõelnud kasutajate turvalisusele, välistades ebaturvaliste paroolide kasutamise teenuse administreerimisel DirectAdmin haldusliidese või FTP kaudu. E-postide turvamiseks on kasutusel SpamAssassin.

Radicenter ei näe ega salvesta krediitkaardiga maksmisel Teie kaardi andmeid. Tehingu teostamiseks suunatakse Teid maksete töötleja Moneybookers/Skrill turvalisse keskkonda ning maksmise hetkel sisestate andmed otse Moneybookers/Skrill kaardikeskuse leheküljel.

Teie kaardimakse andmeid säilitatakse ainult Moneybookers/Skrill kaardikeskuse serveris.

PRIVAATSUS

Kui Radicenter palub teilt teenuse tellimisel või pikendamisel isikuandmeid nagu isikukood või kontakandmed, siis teeme seda täitmaks domeene registreerivate asutuste ja organisatsioonide nõudeid. Andmed on mõeldud ja vajalikud kliendi tellimuse õigeks ja korrektseks täitmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Radicenter ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks domeeni registreerimisel domeeni omaniku andmete edastamine tippdomeeni registrile).
 
Radicenter kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

Radicenter ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid domeenide ega veebimajutuse kontode andmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.


RADICENTER OÜ ÜLDISED PRIVAATSUSTINGIMUSED


Radicenteri teenuse tellimisel ja teenuse kasutamise puhul on mõeldud igal sammul klientide turvalisusele. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. Radicenter OÜ  lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest. 
 
Isikuandmete kogumine
 
Isikuandmed on andmed, mida Radicenter kogub klientidega ühenduse võtmiseks ja tellimuste täitmiseks. 
 
Isikuandmete kogumine toimub ainult järgnevatel viisidel:
 
Kliendiks registreerumisel. Tellimusi Radicenter OÜ internetikeskonnas saab teha ainult registreeritud kliendikonto kaudu. Kliendikonto registreerimisel küsitake konto omaniku ees ja perkonnanime, postiaadressi, postiindeksit,  telefoninumbrit ja e-posti aadressi. 
 
Domeenide ja SSL sertifikaatide tellimuste tegemisel võidakse küsida tellimisvormi või e-kijra vahendusel aadressilt tugi@radicenter.ee järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, postiaadress, postiindeks, telefoninumber ja e-posti aadress.
 
Isikuandmete kasutamine
 
Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest teatades sellest e-posti teel aadressile tugi@radicenter.ee
 
Kogutud isikuandmeid kasutatakse domeeni ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmisel, edastades need autopmaatselt üle turvaliste sidekanalite domeene väljastavatele registritele või SSL sertifikaate väljastavatele organisatsioonidele. Domeenide omaniku andmed on üldjuhul erinevates registrites avalikud. Täpsustavat informatsiooni oma andmete avaldamise või võimaliku varjamise kohta saab aadressilt tugi@radicenter.ee
 
Isikuandmete muutmine
Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega www.radicenter.ee kliendialas, nupp KLIENDI ANDMED, link Kliendikonto andmed. Klient saab muuta iseseisvalt kõik andmeid välja arvatud kliendikonto omaniku nimi. 
Kliendil on õigus lasta peale aktiivsete teenuste lõppemist kustutada kliendikonto koos seal talletatud andmetega. 
 
Isikuandmete kaitse
Radicenter OÜ on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel. Andmete töötlemist kaitsevad tehnoloogilised ja administratiivsed abinõud. 
Radicenter ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.
 
Turvalisus
Ühendus ja andmete edastamine veebilehe www.radicenter.ee ja Teie arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona. Radicenter ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.
 
Täpsem info privaatsuspoliitika ja andmetöötluse kohta aadressil tugi@radicenter.ee