1. Saada oma telefoninumber ja klienditugi helistab teile ise tagasi.
  2. Captcha kontroll:
User login

SSL SERTIFIKAATIDE TELLIMISE TINGIMUSED

Kehtib alates: 02.01.2013

Radicenter OÜ (registrikood: 11685113; edaspidi: Radicenter) kaudu uute SSL
sertifikaatide ostmine ja olemasolevate SSL sertifikaatide pikendamine rajaneb
käesolevate tingimustega nõustumisel.

Üldine
Radicenter OÜ kaudu sertifikaadi tellimisel nõustub Klient sertifikaadi väljastaja poolt seatud tingimustega ja kohustub neid igal ajahetkel täitma.

Tingimused on leitavad sertifikaadi väljastaja kodulehel.
GeoTrust: http://www.geotrust.com/
Thawte: http://www.thawte.com/
Symantec: https://www.symantec.com/
Klient mõistab, et sertifikaadi väljastaja võib ühepoolselt tingimusi igal ajahetkel ilma
ette teatamata muuta.

Kontaktandmed
Klient esitab Radicenterile sertifikaadi tellimisel enda kohta õiged ja tõesed andmed.
Klient esitab Radicenterile sertifikaadi tellimisel õigete ja tõeste andmetega CSR
päringu.
Kui klient on esitanud Radicenterile valeandmeid, on Radicenteril õigus sertifikaati mitte
tellida ning sertifikaadi tasu mitte tagastada.
Kliendi õigused, kohustused ja vastutus Teenuse kasutamisel
Klient kohustub jälgima, et ta tellib sertifikaadi, mis vastab igati tema vajadustele, s.h.
tehnilistele nõudmistele.
Klient kohustub sertifikaadi tellimisel esitama õiged andmed sertifikaadi omaniku ja
kontaktisikute kohta.
Klient kohustub jälgima oma sertifikaadi aegumist.
Klient kohustub tellima sertifikaadi pikendamise ja tasuma sertifikaadi pikendamise eest
vähemalt 30 päeva enne kehtiva sertifikaadi aegumist.

Radicenter õigused, kohustused ja vastutus teenuse osutamisel
* Radicenteri tegevus sertifikaadi väljastamisel piirdub vahendaja rolliga. Radicenter ei
väljasta ega pikenda sertifikaate.
* Radicenter vahendab Kliendile tema poolt soovitud sertifikaadi.
* Radicenter ei anna mitte ühtegi garantiid sertifikaadi omaduste, võimaluste või
kehtivuse kohta.
* Radicenter ei garanteeri, et sertifikaat vastab Kliendile ootustele.
* Radicenter ei garanteeri, et kehtiv sertifikaati saab uuesti väljastada või asendada.
* Radicenter ei garanteeri, et sertifikaat väljastatakse või olemasolev sertifikaat
pikendatakse Kliendile sobiva aja jooksul.
Radicenter ei vastuta mitte ühegi kahju eest, seal hulgas aga mitte ainult kahju eest,
mis tekib
* Vigadega sertifikaadi väljastamisel
* Juhul kui kehtivat sertifikaati ei saa uuesti väljastada või asendada
* Sertifikaadi väljastaja poolt tehtud muudatustega
* Sertifikaadi tellimisel Kliendi poolt valeandmete esitamisega
* Kliendi poolt nõuetele mittevastava sertifikaadi tellimisega
* Sertifikaadi kasutamiseks vajalike andmete kaotamisega
* Sertifikaadi väljastamisel, sertifikaadi korduval väljastamisel või sertifikaadi asendamisel tekkinud viivitustega
* Sertifikaadi andmete kinnitamisel kliendi poolt valede andmetega.

Lepingu lõpetamine ja lepingust taganemine
Sertifikaadi teenus jõustub koheselt peale sertifikaadi edastamist kliendile e-posti teel.
Sertifikaadi väljastamisel e-posti teel kaob tarbijal lepingust taganemisõigus.
Sertifikaadi leping lõpeb automaatselt koos sertifikaadi aegumisega