1. Saada oma telefoninumber ja klienditugi helistab teile ise tagasi.
  2. Captcha kontroll:
User login

PHP juhendid ja abimaterjalid


- PHP seadistamine / php.ini määrangute muutmine
- Olulisemad PHP.INI määrangud

- Kuidas kontrollida kehtivaid PHP seadeid serveri kontol?
- CHMOD õigused

PHP seadistamine / php.ini määrangute muutmine

PHP konfiguratsioonifaili PHP.ini määranguid on võimalik kasutajal ise muuta. Muutmine toimub läbi .htaccess faili. Kui soovite, et muudatused kehtiksid kõikidele kataloogidele, siis paigutage .htaccess fail veebilehe juurkataloogi.

Kõige sagemini soovitakse muuta järgmisi määranguid:

max_execution_time Määrab ajapiirangu (sekundites) PHP skriptide jaoks. Kui PHP skript jookseb kauem kui max_execution_time, katkestatakse see. Vaikimisi 60 sekundit.

max_input_time Määrab ajapiirangu (sekundites) andmete vastuvõtmiseks (üldjuhul POST meetodiga). Kui soovite PHP kaudu üles laadida suuri faile, siis veenduge, et max_input_time ei segaks protsessi liigmadala ajapiiranguga. Vaikimisi 60 sekundit.

memory_limit Määrab maksimaalse mälukoguse (baitides), mida iga PHP skript võib kasutada. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

upload_max_filesize Määrab, kui suures mahus (baitides) faile on võimalik PHP kaudu üles laadida. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 32M.

post_max_size Määrab maksimaalse suuruse (baitides) POST meetodi kaudu andmete vastuvõtmiseks. Peab olema vähemalt sama suur, kuid soovitatavalt suurem kui upload_max_filesize. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

register_globals Määrab, kas GET ja POST meetodi kaudu sisenevad muutujad defineeritakse globaalsete muutujatena või mitte (loogikaline väärtus: 1/0 või on/off). Soovitame tungivalt määrata register_globals väärtuseks off ja kasutada vaid $_GET ning $_POST globaalseid massiive muutujatele ligipääsemiseks, kuna see tagab oluliselt kõrgema turvalisuse.

PHP süsteemimuutujate muutmine läbi .htaccess faili toimub järgnevalt.
Boolean tüüpi määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_flag.
Näide:
php_flag register_globals off
php_flag magic_quotes_gpc 1

Boolean tüüpi väärtuste jaoks on muutujad 0 ja 1 või on ja off.
Teiste määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_value.
Näide:
php_value upload_max_filesize 20M

PHP konfiguratsioonifailis kasutatavatest määrangutest saab lähemalt lugeda siit:

http://ee1.php.net/
 
   

Olulisemad PHP.ini määrangud


php_flag allow_url_fopen Off/On
php_flag allow_url_include Off/On
php_flag magic_quotes_gpc Off/On
php_flag magic_quotes_runtime Off/On
php_flag magic_quotes_sybase Off/On
php_value max_execution_time 30
php_value max_file_uploads 20
php_value max_input_time    60    
php_value max_input_vars    1000    
php_value memory_limit    128M    
php_value post_max_size 128M
php_flag register_globals Off/On
php_value upload_max_filesize 20M  

Lisainfo php.ini määrangute kohta:
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php
 
   

Kuidas kontrollida kehtivaid PHP seadeid

Selleks, et teada saada, millised PHP määrangud kontol kehtivad, tuleb luua näiteks public_html kausta fail phpinfo.php

Faili lisage järgnev kood:

<?php
phpinfo();
?>

Seejärel avage link: www.teiedomeen.ee/phpinfo.php
 
   

CHMOD õigused

Kuna PHP on paigaldatud Apache moodulina, siis sellisel juhul on õiguste
skeem teistsugune kui suEXEC või PHP-CGI puhul. Mod_PHP puhul tulebki
kirjutusõigust vajavatele kataloogidele või failidele anda 777 õigused.
Turvalisuse seisukohalt ei muuda see mitte midagi, kuni skript ise on
turvaline.

Ainuke küsimus mis tekib on failide kaitsmine teiste virtuaalserveri
kasutajate eest, kuid see lahendatakse mod_PHP puhul open_basedir piirangu
abil.