Radicenteri partnerprogramm: koos pakume parimat teenust veelgi rohkematele klientidele

Soovid pakkuda oma klientidele lihtsat, kiiret ja funktsionaalset veebimajutuse teenust? Hakka meie partneriks ja teeni komisjonitasu. Sinu klient saab liitumisel soodustust ja sina teenid meie partnerina reaalset raha komisjonitasu näol.

Kuidas partnerprogramm töötab?

Liitu partnerprogrammiga

Tutvu partnerprogrammi tingimustega. Seejärel täida partnerprogrammiga liitumise ankeet.

Aktiveerime partnerstaatuse

Kui oleme avalduse kätte saanud ja selle kinnitanud, aktiveerime sinu kliendikontol partneri staatuse ning sinu unikaalse promokoodi.

Jaga promokoodi

Jaga promokoodi oma klientidele.
Kui sinu klient tellib meilt veebimajutuse teenuse ning teeb aastase ettemaksu, saab ta veebimajutuse teenuselt -50% soodustust (ehk pool aastat veebimajutust täiesti tasuta), sina aga teenid komisjonitasu 50 eurot.

Mida partnerprogramm pakub?

Teenid partnerina komisjonitasu

Teeni 50 eurot iga sinu promokoodiga meilt tellitud uue veebimajutuse paketi pealt.

Soodustus ka liitujale

Promokoodiga liitujale on veebimajutuse teenus liitumisel esimesel aastal 50% võrra soodsam.

Vastastikku kasulik

Oma pikaajalisi ja häid partnereid soovitame ka oma klientidele. Nii võidame mõlemad koostööd tehes veelgi enam.

Üldine info

Partnerprogrammiga saavad liituda juriidilised isikud. Iga promokoodiga tellitud ja 12 kuuks ette makstud uue veebimajutuse paketi pealt teenib partner 50 eurot, mis kantakse partneri kliendikontole. Komisjonitasu ei sõltu tellitavast paketist.

Radicenter vaatab iga promokoodiga tehtud tellimuse üle ning kui vastuolusid partnerprogrammi tingimustega ei tuvastata, kinnitab Radicenter komisjonitasu kande ning komisjonitasu kantakse partneri kliendikontole.

Väljamakse tegemiseks esitab partner meile arve, misjärel Radicenter maksab kogunenud komisjonitasu välja, tasudes arve eest. Partner saab ise vabalt otsustada, millal väljamakset soovib. Minimaalset summat väljamakse tegemiseks ei ole.

Tingimused

1.1    Radicenter OÜ („Radicenter“) partnerprogrammi („programm“) eesmärk on kaasata Radicenteri olemasolevaid kliente Radicenteri teenuste turundamisesse ning tunnustada ja toetada aktiivsemaid soovitajaid.

1.2    Programmi liikmeks („partner“) võib olla iga juriidilisest isikust Radicenteri klient, kes on esitanud Radicenter’ile liitumistaotluse ning kelle taotluse Radicenter on heaks kiitnud. Liitumistaotluse esitaja kinnitab oma nõustumist käesolevate tingimustega. Liitumistaotluse heakskiitmisel või tagasilükkamisel arvestab Radicenter taotluse esitaja kliendistaaži, maksekäitumise jm asjaoludega, kuid ei pea oma otsust taotlejale põhjendama.

1.3    Partneri liikmelisus programmis lõpeb
(a) kui partner teatab Radicenter’ile oma soovist programmist lahkuda
(b) partneri ja Radicenter’i vahel sõlmitud kliendilepingu lõppemisel
(c) kui Radicenter teatab partnerile oma otsusest tema liikmelisus lõpetada
(d) kui Radicenter teavitab partnerit ja/või avalikkust oma otsusest programm lõpetada.
Partner ei pea oma lahkumissoovi ega Radicenter oma otsuseid põhjendama.

1.4    Partneri liikmelisuse lõppemisel maksab Radicenter partnerile välja selleks hetkeks kogunenud komisjonitasu. Komisjonitasu väljamaksmise eelduseks on, et partner esitab Radicenterile nõuetekohase arve.

2.1    Radicenter annab partnerile personaalse promokoodi, mida partner võib oma äranägemisel valitud ajal ja viisil levitada ning mille kaudu on võimalik soodustingimustel tellida Radicenteri teenuseid.

2.2    Käesolevate tingimuste jõustumise hetkel on promokoodide kaudu võimalik tellida veebimajutuse pakette Starter, Äri ja Äri+, kusjuures Radicenter annab igale promokoodi abil tellitud teenuse tellijale („tellija“) soodustuse 50% esimese aasta veebimajutuse teenuse hinnast. Soodustus kehtib vaid liitumisel tehtud aastase ettemaksu puhul ning mitte hilisemal teenuse pikendamisel.

2.3    Radicenter võib promokoodide kaudu tellitavate teenuste valikut ning tellijatele antavaid soodustusi igal ajal oma äranägemisel muuta, teavitades sellest partnerit ja/või avalikkust.

2.4    Partner ei tohi kasutada oma personaalset promokoodi ise ega seotud isikute kaudu Radicenterilt teenuste tellimiseks.

3.1    Radicenter arvestab partnerile tema promokoodi kaudu tellitud teenuste eest komisjonitasu.

3.2    Veebimajutuse pakettide Starter, Äri ja Äri+ tellimisel arvestab Radicenter partnerile komisjonitasu 50 eurot.

3.3    Radicenter ei arvesta partnerile komisjonitasu ühegi teenuse eest, mida ei ole tellitud promokoodi kaudu.

3.4    Radicenter vaatab iga promokoodiga tehtud tellimuse üle ning kinnitab komisjonitasu kande või jätab komisjonitasu arvestamata. Radicenter võib jätta komisjonitasu kande tegemata ja komisjonitasu arvestamata, kui ilmneb partnerprogrammi tingimuste rikkumine või muu asjaolu, mis välistab komisjonitasu teenimise.

4.1    Radicenter kannab partnerile arvestatud komisjonitasu partneri kliendikontole, kui kõik partnerprogrammi tingimused on täidetud.

4.2    Partneri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotlusel maksab Radicenter tema kliendikontole kogunenud komisjonitasu või osa sellest välja. Partner on kohustatud esitama Radicenterile nõuetekohase arve.

4.3    Partneri ja Radicenter vahel sõlmitud kliendilepingu lõppemisel tasaarvestatakse partneri Radicenteri kontole kantud komisjonitasu Radicenter sissenõutavaks muutunud nõuetega partneri vastu ning veel partneri Radicenteri kontole kandmata komisjonitasud tühistatakse.

5.1    Kuivõrd partneriks saab olla ainult Radicenter’iga kehtivat kliendilepingut omav juriidiline isik, kohaldatakse käesolevais tingimustes reguleerimata küsimustes Radicenter ja partneri vahelistele suhetele Radicenter OÜ teenusetingimusi võimalike kliendilepingus kokku lepitud erisustega.

Liitu meie partnerprogrammiga

    Radicenter 2023
    See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
    Sain aru.