Veebimajutusteenuse üldtingimused

1. Lepingu üldsätted

1.1. Käesolevaid Veebimajutusteenuse üldtingimusi kohaldatakse kõigile Radicenteri poolt pakutavatele Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.

1.2. Lisaks kohaldatakse Serveriteenustele Radicenteri Kasutajalepingut.

1.3. Veebimajutusteenuse Teenusleping sõlmitakse tähtajatult.

1.4. Kliendil on õigus Leping igal ajal vastavalt Radicenteri üldtingimustes sätestatud korrale üles öelda.

2. Teenuse kirjeldus

2.1. Veebimajutusteenus (edaspidi: Veebimajutus) on serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse domeeni(de) haldamiseks serveri ressursid vastavalt tellitud paketile.

Teenuste võimalused ja teised parameetrid sõltuvad Kliendi valitud paketist. Täpne info võimaluste kohta on leitav aadressil https://www.radicenter.ee.

2.2. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Radicenteri koduleheküljelt https://www.radicenter.ee, e-posti aadressilt tugi@radicenter.ee või telefonil +372 50 58 656

3. Teenuse kasutamine

3.1. Kliendil on õigus kasutada Veebimajutuse teenust oma kodulehekülgede, e-poodide ja muude rakenduste hoidmiseks ja/või avaldamiseks internetis avalikkusele, e-posti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks;

3.2. Klient vastutab iseseisvalt Veebimajutuses hoitavatest andmete säilimise eest, tehes endale vajaliku sagedusega varukoopiaid.

3.3. Klient kohustub hoidma enda poolt kasutatavat tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse.

3.4. Klient vastutab oma Veebimajutusteenuse konto sisu eest. Klient kohustub mitte majutama oma serverikontol:

– IRC skripte ja IRC roboteid (IRC bot)

– Proxy teenust ja kõiki teisi anonüümsust pakkuvaid skripte

– Piraattarkvara ja „warez“-tüüpi veebilehti

– Tasuta failide ja/või piltide üleslaadimist võimaldavaid veebilehti

– PTC (paid to click)/PTS (paid to sign up)/PPC (paid per click) tüüpi veebilehti

– IP aadresside nuhkvara

– BruteForce tarkvara ja skripte

– Audio või video otseülekannete edastamine

– Loterii ja hasartmängude veebilehti

– MUDs/RPGs/PBBGs veebilehti

– Vägivalda, vihkamist, rassismi või ahistamist õhutavaid veebilehti

– Arvutikuritegudele kaasaaitavaid või õhutavaid veebilehti

– Mistahes ebaseaduslikule tegevusele õhutavaid veebilehti

– Piraattarkvara levitamisele ja muud ebaseadusliku materjali levitavaid veebilehti

– Isiklike andmete, ligipääsuparoolide ja raha varastamiseks loodud veebilehti

– Rämpsposti ja massposti saatmiseks mõeldud tarkvara

– Autoriõigusi ja/või kaubamärgiõigusi rikkuvaid materjale

– Õngitsemise (phishing) ehk paroolide varastamise eesmärgil loodud võlts veebilehti

– Arvutiviiruseid, arvutiviirustele viitavaid lehekülgi, külastajaid arvutiviirust jagavale veebilehele edasisuunavaid veebilehti, arvutiviiruste loomist ja kasutamist õpetavaid/õhutavaid lehekülgi;

– Materjale, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, üldtunnustatud eetiliste normidega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega

– Keelatud on avaldada alaealiste õigusi kahjustavaid materjale, sealhulgas aga mitte ainult igasugused viited alaealistega seotud pornograafiale. Veebilehed mis avaldavad või viitavad sellistele materjalidele suletakse koheselt ilma ette teatamata. Info sellisest tegevusest edastatakse vastavatele õiguskaitseorganisatsioonidele.

3.5. Radicenter’il on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi ebaseadusliku või lepingu tingimusi rikkuva tegevuse lõpetamiseks, samuti on Radicenter’il õigus sellised materjalid ise serverilt eemaldada. Radicenter jätab endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

4. Serverite tehniline hooldus

4.1. Radicenter teostatab korralisi hooldustöid, s.h. tarkvarauuendusi öösiti ajavahemikul 02:00 kuni 04:00. Hooldustöödega võib, aga ei pruugi esineda katkestusi serverite töös.

5. Serveriteenuse peatamine

5.1. Radicenter’il on õigus peatada Kliendile Veebimajutusteenuse osutamine, kui:

5.1.1. Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Radicenter’it osutamast teenuseid;

5.1.2. Kliendi vastu on suunatud teenusetõkestamise ründed;

5.1.3. Klient ei järgi punktis 3.5. toodud Radicenteri ettekirjutust.

6. Poolte vastutus

6.1. Radicenter ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

6.1.1. Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;

6.1.2. Kliendi tegevus või tegevusetus Teenuse haldamisel, sh Kliendi poolt Veebimajutuses hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendile kuuluvate e-posti aadresside kaudu saadetud elektronkirjad;

6.1.3. Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed;

6.1.4. viiruste levimine Kliendi Veebimajutuse kontol.

6.2. Klient hüvitab Radicenterile kahju, mis tekkis serverile seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakendusega või takistas muul moel Radicenter tegevust.

6.3. Radicenter’i vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.

7. Lepingu lõppemine

7.1. Radicenter saadab Kliendile 30 päeva enne Teenuslepingu tähtaja möödumist teate võimalusest seda pikendada.

7.2. Kui Teenuslepingu tähtaega ei pikendata, lõpeb leping automaatselt 30 päeva pärast Teenuslepingu tähtaja möödumist.

Radicenter 2024
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.