1. Soovitused / eeltööd

 

1. Olemasolev domeen või alamdomeen peaks juba kasutajakontol olema (kuna Magento Installimine alamkausta alla ei ole otseselt out-of-box toimiv ning võib anda erinevaid veateateid)
2. Tuleks luua/kontrollida kontol HTTPS võimalust (kuna uus magento versioon tahab vaikimisi HTTPS installi)
Kui domeenile/alamdomeenile ei ole veel HTTPS tuge vaikimisi määratud ja sertifikaati lisatud, leiab selleks juhendid siit: AutoSSL sertifikaadid Radicenteri serveritel / kuidas paigaldada
3. Domeenil olev PHP versioon peaks olema 7.0
PHP versiooni kontrollimiseks, muutmiseks leiate juhendid siit: PHP versiooni muutmine

 

2. Magento install: Manuaalselt SSH kaudu

 

Kui peatükis 1. väljatoodud seaded on kontrollitud saab jätkata magento installiga Installatroni alt.
1. Eraldi Composer tarkvara ei ole vaja installida, kuna on süsteemselt cPanelis juba olemas!
2. Lisage oma Magento marketplace’i tunnused composeri auth faili:

1 mkdir $HOME/.composer (kui sellist kataloogi ei ole)
2 cd $HOME/.composer/ (kui selline kataloog on)
3 nano auth.json
1 {
2     "http-basic": {
3         "repo.magento.com": {
4             "username""YOURPUBLICAPIKEY",
5             "password""YOURPRIVATEAPIKEY"
6         }
7     }
8 }

NB! Need tunnused saate lehelt https://marketplace.magento.com/customer/accessKeys/, kui teil veel neid ei ole. Kui teil ei ole ka Magento kasutajakontot, tuleks see ennem luua!
3. Kontrollige, et domeeni või alamdomeeni kaust, kuhu soovite magentot installida oleks tühi! Ja liikuge käsureal sinna kausta
4. Installige Magento CE

1 /usr/local/bin/ea-php70 /opt/cpanel/composer/bin/composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition ./

NB! Antud käsurida installib Magento poe tarkvara sellesse kausta, kust see käivitatakse (eeldusel et kaust on tühi!), kasutades Magento 2.2.0 jaoks sobilikku PHP versiooni 7.0 ning lastes seda kasutada ka composer rakendusel!
(Samuti tasub tähele panna et käivitatakse composer PHP7’ga mitte nö. “out-of-box” composer käsuga, mis käivitaks selle käsurealt PHP5.6 alt)
5. Looge oma Magento e-poe jaoks andmebaas (Kasutage selleks oma cPaneli kontol olevat “MySQL® Database Wizard”’it)
6. Muutke oma domeeni/alamdomeeni PHP versioon ära 7.0 peale “MultiPHP Manager” alt!
(Muudab .htaccess faili, lisades sinna vajalikud määrangud!)
7. Mine oma e-poe Magento Setup lehele (https://SINUPOEAADRESS/setup/) ja vii läbi Magento poe seadistamine
7. Sätetes kontrollige/lisage:
– Web Configuration all – kindlasti HTTPS aadress poele nii esimesel real kui ka advanced all ning kindlasti valige mõlemad “Use HTTPS …”
8. Kontrollige/muutke failiõiguseid vastavalt, käivitades käsud SSH kaudu käsureal oma e-poe juurkataloogis:

1 find var vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod u+w {} \;
2 find var vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod u+w {} \;
3 chmod u+x bin/magento

9. Käivitage käsureal static-contenti taasloomine/loomine:

1 /usr/local/bin/ea-php70 bin/magento setup:static-content:deploy -f

(Antud featuur on vajalik installi käigus tekkinud võimalike “katkiste” piltide ja sisu parandamiseks)

Kui täiendavalt ühtegi viga ei esinenud on pood edukalt installitud. Võite minna poe ADMIN lehele.
NB! Esimesel käivitusel avaneb nii storefront kui ka poe admin leht aeglasemalt, kuna genereeritakse vajalikud cache failid ja vahemälu.

NB! Kuna automaatselt ei lisatud CRON töid, tuleks need manuaalselt lisada! Vajalikud juhendid on leitavad lehtedelt:
– Magento: Configure and run cron

NB! Et oleks kasutusel sama PHP versioon nii CLI kui ka apachega – peab kasutusel olema muudetud custom php.ini mõlemas kohas. Cron’i näidisrida on kujul:/usr/local/bin/ea-php70 -c /home/rXXXXXX/domains/TEIEDOMEENINIMI.ee/public_html/php.ini /home/rXXXXXX/domains/TEIEDOMEENINIMI.ee/public_html/bin/magento cron:run | grep -v "Ran jobs by schedule" >> /home/rXXXXXX/domains/TEIEDOMEENINIMI.ee/public_html/var/log/magento.cron.log
Kus siis:
1. “/usr/local/bin/ea-php70” – on php asukoht cPaneli serveris koos käivitamisel kasutatava PHP versiooniga
(Kuigi, kuna on .htaccessis juba korrektselt PHP versioon märgitud, peaks toimima ka lihtsalt käsk kujul: “/usr/local/bin/php” ilma versioonilisata)
2. “-c /home/rXXXXXX/domains/TEIEDOMEENINIMI.ee/public_html/php.ini” – on tee reaalse teie poolt muudetud php.ini failini, mida kasutab ka teie Magento veebipood!
3. “/home/rXXXXXX/domains/TEIEDOMEENINIMI.ee/public_html/bin/magento ….” – ja järgnev sealt on siis vastav käsk koos asukohaga, mis magento e-poe mootor tegema peaks!
(rXXXXXX on teie kasutajakonto nimi ja TEIEDOMEENINIMI.ee on teie poolt kasutatav domeeninimi.)

Radicenter 2024
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.